Skip to content

Blog

An tAcht um Roinnt Sonraí agus Rialachas 2019 1 Eanáir 2021

Cuirtear bonn dlíthiúil ar fáil san Acht chun sonraí a roinnt idir comhlachtaí poiblí le haghaidh cuspóirí sonracha,...

Measúnacht Tionchair ar Chosaint Sonraí Rianaire COVID-19 1 Eanáir 2021

Is doiciméad tábhachtach í Measúnacht Tionchair ar Chosaint Sonraí (DPIA) a dhéanann cur síos soiléir ar na sonraí a...

Tairseach Sonraí Oscailte na hÉireann 1 Eanáir 2021

Tairseach Sonraí Oscailte Tá raon leathan ranna, oifigí agus gníomhaireachtaí rialtais sa tseirbhís phoiblí agus cuireann siad go leor...

Straitéis Sonraí na Seirbhíse Poiblí 2019 – 2023 1 Eanáir 2021

Leagtar amach i Straitéis Sonraí na Seirbhíse Poiblí 2019-2023 fís mhionsonraithe ina bhfuil sraith spriocanna agus...

Mol Sonraí Geospásúil Náisiúnta COVID-19 1 Eanáir 2021

Comhoibriú idir gníomhaireachtaí rialtais éagsúla ina dtiomsaítear figiúirí oifigiúla ón Ionad Faireachais um...