Measúnacht Tionchair ar Chosaint Sonraí Rianaire COVID-19

1 Eanáir 2021

Is doiciméad tábhachtach í Measúnacht Tionchair ar Chosaint Sonraí (DPIA) a dhéanann cur síos soiléir ar na sonraí a úsáideann an aip agus ar an gcaoi a gcosnaítear na sonraí sin i gcomhlíonadh iomlán RGCS. Cuireadh DPIA le haghaidh aip Rianaire COVID-19 i gcrích ar bhonn aiseolais ó Oifig an Ard-Aighne agus ó Oifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí.

Íoslódáil an DPIA