Skip to content

Faoi na Sonraí seo

Faoi na Sonraí seo

Cuirfidh Catalóg Sonraí na Seirbhíse Poiblí faisnéis ar fáil ar na sonraí fadréimseacha atá á gcoimeád ag an tseirbhís phoiblí in Éirinn. Áirítear leis an réimse seo sonraí pearsanta agus sonraí gnó, chomh maith le sonraí atá ríthábhachtach chun seirbhísí poiblí a sholáthar agus beartas poiblí a cheapadh. Mar a chonacthas sa Chatalóg, tagann na sonraí seo ó réimse foinsí difriúla. Is féidir Sonraí Seirbhíse Poiblí a ghrúpáil go forleathan de réir na gcatagóirí seo a leanas; Pearsanta, Gnó, Spásúil, Pearsanta Íogair

Pearsanta Mar atá leagtha amach sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS), is ionann na sonraí seo agus sonraí a bhaineann le duine beo nó atá in ann duine beo a aithint, astu féin nó in éineacht le faisnéis eile atá ar fáil. Úsáidtear sonraí pearsanta go forleathan chun seirbhísí poiblí a sholáthar in éineacht le seirbhísí amhail Iarratais ar Phasanna agus Sochair Leasa.
Gnó Is catagóir leathan iad sonraí gnó agus d’fhéadfadh sonraí a bhailítear maidir le gnó nó le heintitis dlí eile, chomh maith le faisnéis laethúil a bhailíonn comhlachtaí poiblí chun beartas a cheapadh nó seirbhísí a chur ar fáil, a bheith i gceist leis na sonraí seo.
Spásúil Is minic a thugtar sonraí geospásúla ar shonraí spásúla agus is ionann iad agus sonraí a bhaineann le nó ina bhfuil faisnéis maidir le rudaí i gcóras comhordanáideach geografach. Ceadaítear leis seo rudaí amhail foirgnimh, lochanna nó sléibhte a léiriú. D’fhéadfadh eolas ar thréithe de rud, ar nós airde foirgnimh, a bheith i gceist le sonraí.
Pearsanta Íogair

Tugtar Sonraí Pearsanta Íogair nó Sonraí Catagóirí Speisialta ar na sonraí seo in RGCS agus is ionann iad agus sonraí pearsanta a chaithfear a láimhseáil agus a phróiseáil go cúramach mar gheall ar an tionchar mór a bhíonn ag na sonraí ar chúrsaí. Áirítear le sonraí pearsanta íogaire leithéidí faisnéise airgeadais agus sláinte. Coisctear próiseáil na sonraí seo ach amháin má tugadh toiliú follasach.

Cosanta Cuirtear ceangal ar na Ballstáit le Gníomh an Aontais Eorpaigh um Rialachas Sonraí (2022) ‘pointe faisnéise aonair’ a bhunú le haghaidh sonraí cosanta. Go bunúsach, is é atá ann ná catalóg ar líne de na tacair sonraí cosanta atá i seilbh Comhlachtaí Seirbhíse Poiblí, mar aon le próiseas le haghaidh iarratas a dhéanamh ar iad a úsáid. Fónann an chatalóg seo mar phointe faisnéise aonair d’Éirinn