Mol Sonraí Geospásúil Náisiúnta COVID-19

1 Eanáir 2021

Comhoibriú idir gníomhaireachtaí rialtais éagsúla ina dtiomsaítear figiúirí oifigiúla ón Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte (HPSC) agus ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS).

Faightear staitisticí, faisnéis agus sonraí náisiúnta maidir le COVID-19 (Coróinvíreas) in Éirinn i mol sonraí COVID-19.

  • básanna agus cásanna deimhnithe agus iomlána de COVID-19
  • póifílí staitisticí agus sonraí ar gach contae
  • staitisticí um aonaid dianchúraim
  • staitisticí um ospidéil ghéarmhíochaine
  • staitisticí um thástáil eiseamal saotharlainne
  • Líon na gcásanna nua de COVID-19 i ngach Toghlimistéar Áitiúil