Spásúil Gnó

Census of Industrial Production

Ó: Central Statistics Office
Gnó

Cur Síos

The Census of Industrial Production comprises two separate but closely related annual inquiries, namely: (i) the Census of Industrial Enterprises covers thse enterprises which are wholly or primarily engaged in industrial production (ii) the Census of Industrial Local Units

Clúdach

All enterprises whose economic activity is in in NACE Rev. 2 sectors 05-39.

Eolas Breise

Field Value
Sector Gnó
Dataset Coverage All enterprises whose economic activity is in in NACE Rev. 2 sectors 05-39.
Príomh-Aitheantóir Enterprise Number
Sonraí Pearsanta Níl
Sonraí Pearsanta Íogaire Níl
Sonraí Gnó Yes
Sonraí Spásúla Yes
Roinnt Sonraí Níl
Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil Níl
Sonraí Oscailte Níl
Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte
Minicíocht nuashonraithe Annually
Pointe Teagmhála
Contact Phone
Contact Email
Licenses