Aerial Imagery

Tithíocht Spásúil

Ó: Ordnance Survey Ireland

Cur Síos

High resolution photography captured from aeroplane and orthorectified to provide accurate geographic location


Clúdach

National coverage captured approximated every 3 years


Eolas Breise

Field Value
Sector Tithíocht
Dataset Coverage National coverage captured approximated every 3 years
Príomh-Aitheantóir Image Names
Sonraí Pearsanta Níl
Sonraí Pearsanta Íogaire Níl
Sonraí Gnó Níl
Sonraí Spásúla Yes
Roinnt Sonraí Níl
Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil Níl
Sonraí Oscailte Níl
Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte
Minicíocht nuashonraithe Eile
Pointe Teagmhála
Contact Phone
Contact Email