Spásúil Gnó

3D Data Model Resources for Dublin Docklands SDZ

Ó: Dublin City Council
Times Requested:
Rialtas Áitiúil

Cur Síos

Dataset containing 3D model of the Docklands

Clúdach

County Coverage

Eolas Breise

Field Value
Sector Rialtas Áitiúil
Dataset Coverage County Coverage
Príomh-Aitheantóir
Sonraí Pearsanta Níl
Sonraí Pearsanta Íogaire Níl
Sonraí Gnó Yes
Sonraí Spásúla Yes
Roinnt Sonraí Níl
Comhéadain Feidhmchláir atá ar fáil Níl
Sonraí Oscailte Yes
Nasc leis an Tairseach Sonraí Oscailte https://data.smartdublin.ie/organization/dublin-city-council
Minicíocht nuashonraithe Eile
Pointe Teagmhála
Contact Phone
Contact Email
Is a Protected dataset
The Protected Dataset contact email
The conditions for re-use of the dataset
The rights to access this data
Eircode
Licenses